Đóng
 • vi
 • en
 • Thu mua thiếc hàn điện tử

  Thu Mua Thiếc Cuộn, Chì Cuộn

  Thu mua tất cả các loại thiếc cuộn mới, cũ, phế liệu của tất cả các hãng Asahi, Heesung, Almit, Electroloy, ECO, ESC, Selayang, Tamura, Alpha, Koki, Ishikawa …..

  Xem thêm
  Thu Mua Thiếc Thanh, Thiếc Thỏi, Bã Thiếc, Xỉ Thiếc

  Thu mua tất cả các loại chì thanh, chì thỏi, thiếc thanh thiếc thỏi, thiếc vụn, bã thiếc, xỉ thiếc, chì, thiếc phế liệu. Hàng trong nước và nhập khẩu.

  Xem thêm
  Thu Mua Thiếc Kem, Chì Kem, Solder Paster

  Thu mua tất cả các loại kem hàn, chì hàn, Solder paster, Solder Cream, Kem bạc mới, cũ, hết hạn, phế bỏ.

  Xem thêm

  Tin tức mới Xem thêm